Dữ liệu thị trường Nông nghiệp

Ứng dụng bản đồ rủi ro và thích ứng biến đổi khí hậu vào nông nghiệp

Bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu (CS-MAP) đã được triển khai có hiệu quả tại 5 vùng sinh thái của Việt Nam, nhằm giúp nông dân giảm thiểu và ứng phó với rủi ro khí hậu như lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn.
20/10/2021 | Tác giả: Hải Yến

Mở rộng vùng trồng cây ăn quả công nghệ cao

Những năm gần đây, nông nghiệp Thủ đô đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hàm lượng “chất xám” gia tăng trong mỗi sản phẩm nông nghiệp mang lại chất lượng và giá trị kinh tế cao. Thúc đẩy xây dựng một nền nông nghiệp phù hợp với xu thế thời đại, Hà Nội đã và đang nỗ lực mở rộng các vùng trồng cây ăn quả theo hướng công nghệ cao...
14/10/2021 | Tác giả: Hải Yến

Long An sẽ ứng dụng công nghệ cao trên cây chanh và con tôm nước lợ

Ngoài cây lúa, thanh long, chăn nuôi bò thịt, Long An sẽ bổ sung thêm cây chanh và chăn nuôi tôm nước lợ vào chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2021-2025.
13/10/2021 | Tác giả: Hải Yến

Ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp

Xác định KHCN là khâu đột phá để đổi mới các mô hình kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, thời gian qua, TX Quảng Yên đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, nhằm phát triển nông nghiệp bền vững.
06/10/2021 | Tác giả: Hải Yến

Sản xuất công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu: Hướng mới cho nông nghiệp Thủ đô

Nhiều chuyên gia khuyến cáo Hà Nội cần ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trung và dài hạn nhằm thích ứng biến đổi khí hậu phức tạp. Mục tiêu của thành phố từ nay đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đạt từ 70% trở lên.
30/09/2021 | Tác giả: Hải Yến

Phát triển nông nghiệp bền vững: Đòn bẩy từ ứng dụng khoa học và công nghệ

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam… là một trong những vấn đề được các chuyên gia nêu ra tại Hội thảo khoa học quốc gia: Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, diễn ra mới đây.
28/09/2021 | Tác giả: Hải Yến

Ứng dụng phân bón công nghệ nano trong canh tác nông nghiệp

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ phân bón, giúp người dân giảm chi phí và tăng năng suất cây trồng.
23/09/2021 | Tác giả: Hải Yến

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thách thức nhiều thì cơ hội cũng rất lớn, nền nông nghiệp công nghệ cao cần được hỗ trợ tối đa để TP HCM phát triển mạnh mẽ hơn sau dịch bệnh
17/09/2021 | Tác giả: Hải Yến

THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC PHỤC VỤ SỰ SỐNG

Trong chương trình tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đến thăm Đại học Tài nguyên thiên nhiên và Khoa học sự sống Viên (gọi tắt là BOKU) tại thủ đô Viên.
09/09/2021 | Tác giả: Hải Yến

Ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp

Những năm qua, để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào sản xuất, kinh doanh. Đây đang được xem là hướng đi đúng trước những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.
08/09/2021 | Tác giả: Hhttps://www.facebook.com/ải Yến