Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân


1. Mục đích và thu thập thông tin

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng).... Đây là các thông tin mà Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 • Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN sử dụng thông tin người dùng cung cấp để

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó

Mọi thông tin giao dịch của người dùng đều được Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN bảo mật tuyệt đối và sẽ không được chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN, CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SỐ VIDAS

 • Số  22 phố Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Email: cskh@vidas.vn 
 • SĐT: (+84)-024-6686.6479- Hotline: (+84)-0983.591.001

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN thực hiện việc này.
 • Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: cskh@vidas.vn  

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • Thông tin cá nhân của người dùng trên Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN được VIDAS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN sẽ có trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ theo quy trình để đảm bảo thiệt hại tối thiểu đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VNBan quản lý Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản lý Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân người dùng:

 • Nếu phát hiện người dùng giả mạo thông tin người khác (Địa chỉ, số điện thoại, …) để tham gia mua và bán hàng trên Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN, xin vui lòng thông báo cho Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN qua Email cskh@vidas.vn , hay qua điện thoại : 024.6686.6479 | Hotline:  0983.591.001, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN sẽ kiểm tra và giải quyết sớm nhất có thể (tối đa là 72h).
 • Trong trường hợp người dùng khiếu nại về việc Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN đã sử dụng thông tin cá nhân người dùng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã đề cập ở trên, người dùng cần gửi đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN cho bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN qua địa chỉ Email cskh@vidas.vn
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh của người dùng, WWW.VIDAS.VN sẽ xem xét và giải quyết các khiếu nại đó.Nếu người dùng chứng minh được WWW.VIDAS.VN sử dụng thông tin cá nhân của người dùng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo gây thiệt hại cho người dùng và thiệt hại đó do lỗi của WWW.VIDAS.VN gây ra thì WWW.VIDAS.VN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho người dùng toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của cả hai bên.