Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

1. Tôi có phải trả phí khi tham gia bán hàng trên sàn TMĐT VIDAS.VN không?

2. Khi bán hàng trên VIDAS.VN tôi phải trả những loại phí nào?