Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

1. Tôi có phải tạo tài khoản trên sàn TMĐT Nông nghiệp số VIDAS.VN không?

  • Nếu bạn chỉ tìm kiếm thông tin, sản phẩm thì bạn không phải tạo tài khoản.
  • Nếu bạn muốn mua hàng, bán hàng, bình luận và thực hiện các chức năng đòi hỏi quyền thành viên thì bạn bắt buộc phải tạo tài khoản.

2. KYC là gì? Có bắt buộc phải KYC tài khoản không?

  • KYC là viết tắ của từ Know Your Customer có nghĩa là Bạn phải  cung cấp các giấy tờ pháp lý về cá nhân và doanh nghiệp để xác định và xác minh danh tính của Bạn khi tham gia, mở tài khoản trên VIDAS.
  • Nếu bạn không KYC tài khoản thì bạn sẽ không sử dụng được các tính năng mà VIDAS yêu cầu phải KYC tài khoản thì mới dùng được.