VIDAS cùng các thành viên của MICVIET HOLDING tập huấn mô hình ứng dụng công nghệ vào mô hình sản xuất lúa tại Bắc Quang Hà Giang

VIDAS cùng các thành viên của MICVIET HOLDING tập huấn mô hình ứng dụng công nghệ vào mô hình sản xuất lúa tại Bắc Quang Hà Giang

09/01/2022 | Tác giả: VIDAS


VIDAS cùng các thành viên của MICVIET HOLDING tập huấn mô hình ứng dụng công nghệ vào mô hình sản xuất lúa tại Bắc Quang Hà Giang


Tags

Chia sẻ trên

22/10/2021 | Đăng bởi: Hải Yến

Hòa Bình: Phát triển nông nghiệp an toàn gắn với công nghiệp chế biến

Giai đoạn 2021 - 2025, Hòa Bình đẩy mạnh tái cơ cấu hướng tới nền nông nghiệp sạch chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng lớn và nông nghiệp bền vững.

22/10/2021 | Đăng bởi: Hải Yến

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

22/10/2021 | Đăng bởi: Hải Yến

Thái Nguyên: Sản lượng lương thực cây có hạt vượt chỉ tiêu kế hoạch năm

Theo kết quả thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lương, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 34.779 tấn, bằng 103,04% kế hoạch năm.