VIDAS cùng các thành viên của MICVIET HOLDING tập huấn mô hình ứng dụng công nghệ vào mô hình sản xuất lúa tại Bắc Quang Hà Giang

VIDAS cùng các thành viên của MICVIET HOLDING tập huấn mô hình ứng dụng công nghệ vào mô hình sản xuất lúa tại Bắc Quang Hà Giang

09/01/2022 | Tác giả: VIDAS


VIDAS cùng các thành viên của MICVIET HOLDING tập huấn mô hình ứng dụng công nghệ vào mô hình sản xuất lúa tại Bắc Quang Hà Giang


Tags

Chia sẻ trên

22/10/2021 | Đăng bởi: Hải Yến

Hòa Bình: Phát triển nông nghiệp an toàn gắn với công nghiệp chế biến

Giai đoạn 2021 - 2025, Hòa Bình đẩy mạnh tái cơ cấu hướng tới nền nông nghiệp sạch chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng lớn và nông nghiệp bền vững.

10/02/2022 | Đăng bởi: Duy Bùi

Lúa hữu cơ Quảng Trị nhắm thị trường Âu, Mỹ

Công ty Thương mại Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ liên kết với các HTX sản xuất khoảng 1.000 ha lúa hữu cơ để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ.

22/10/2021 | Đăng bởi: Hải Yến

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.