Tìm nhà cung cấp ớt đông lạnh

Tìm nhà cung cấp ớt đông lạnh

17/03/2021 | Tác giả: Nguyễn Trung Hùng


Tìm nhà cung cấp ớt đông lạnh

Tìm nhà cung cấp ớt đông lạnh

Tìm nhà cung cấp ớt đông lạnh 

Yêu cầu như sau:

Quy cách đóng gói : 250g và 500g/ 1 túi, 20 túi/ Carton

Cung cấp được chứng nhận Halal (quy định sản phẩm của đạo Hồi)


Tags

Chia sẻ trên

17/03/2021 | Đăng bởi: Nguyễn Trung Hùng

Tìm nhà cung ứng khoai môn

Chúng tôi hiện có nhu cầu nhập khẩu khoai môn của Việt Nam với một số yêu cầu như sau:

17/03/2021 | Đăng bởi: Nguyễn Trung Hùng

Tìm nhà cung cấp nguyên liệu cá đuối phi lê

Tìm nhà cung cấp nguyên liệu cá đuối phi lê

17/03/2021 | Đăng bởi: Nguyễn Trung Hùng

Tìm nhà cung ứng hạt điều, hạt mắc-ca nguyên liệu

Hạt điều nguyên liệu đã bóc vỏ có các quy cách