Nông Nghiệp An Toàn

4 năm Đánh giá:

Danh mục sản phẩm

Phân vi sinh Con trùn đỏ

560.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

các tỉnh miền tây

Phân vi sinh black castings

300.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

các tỉnh miền tây

CAN XI SAN HÔ

Liên hệ

Cần Thơ

Nông Nghiệp An Toàn

các tỉnh miền tây

Xoài cát Hòa Lộc AgriMekong

550.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

Miễn phí nội ô thành phố Cần Thơ

Bưởi năm roi AgriMekong

550.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

Miễn phí nội ô Thành Phố Cần Thơ
Đơn hàng trên 5 tấn cho các tỉnh Miền Tây

Cam sành AgriMekong

250.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

Miễn phí nội ô thành phố Cần Thơ
Đơn hàng từ 5 tấn trở lên cho các tỉnh Miền Tây

Chanh không hạt AgriMekong

350.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

Miễn phí nội ô Thành phố Cần thơ.
Đơn hàng từ 5 tấn trở lên đối với các tỉnh Miền Tây

Mãng Cầu Xiêm AgriMekong

250.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

Miễn phí nội ô các tỉnh Miền Tây từ 5 tấn hàng trở lên

Bưởi da xanh AgriMekong

550.000 đ

Cần Thơ Thêm vào

Nông Nghiệp An Toàn

Miễn phí vận chuyển các tỉnh Miền Tây đơn hàng trên 5 tấn.