Cửa Hàng Trưng Bày & Giới Thiệu Sản Phẩm - Liên Minh HTX Cần Thơ

Cửa Hàng Trưng Bày & Giới Thiệu Sản Phẩm  - Liên Minh HTX Cần Thơ

Danh mục sản phẩm

Tiêu (50Gr)

10.000 - 12.000 đ

Thêm vào

Tiêu (150Gr)

30.000 - 36.000 đ

Thêm vào

Trà Móc Câu

30.000 - 38.000 đ

Thêm vào

Trà 3 Chén (500Gr)

140.000 - 175.000 đ

Thêm vào

Trà Nõn(200Gr)

88.000 - 110.000 đ

Thêm vào

Trà Nõn (500Gr)

220.000 - 275.000 đ

Thêm vào

Hạt Tiêu (500 Gr )

100.000 - 120.000 đ

Thêm vào

Gạo ST24

(1)

23.000 - 25.000 đ

Thêm vào

Mắc Ca (Gói 1Kg)

300.000 - 330.000 đ

Thêm vào