VẬN CHUYỂN ​

VẬN CHUYỂN ​


  • Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao hàng, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên với nhau về việc giao nhận.
  • Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán. 
  • Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi tin rao vặt và tại Sàn TMĐT Nông nghiệp số - WWW.VIDAS.VN .