Gian hàng xuất khẩu

Gian hàng xuất khẩu


Gian hàng xuất khẩu là gian hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ đã đạt các TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU, có thông tin  đầy đủ và rõ ràng về nhà sản xuất, nhà cung cấp, về người bán. Bất kỳ người bán nào có sản phẩm, dịch vụ đạt các tiêu chuẩn XUẤT KHẨU và phù hợp với quy định của sàn TMĐT Nông nghiệp số VIDAS đều có thể đăng bán.