Gian hàng quy chuẩn Việt Nam

Gian hàng quy chuẩn Việt Nam


Gian hàng quy chuẩn Việt Nam là gian hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ đã đạt các TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM như Việt GAP, TCVN, Chứng nhận ATVS TP, có thông tin  đầy đủ và rõ ràng về nhà sản xuất, nhà cung cấp, về người bán. Bất kỳ người bán nào có sản phẩm, dịch vụ đạt các tiêu chuẩn nói trên và phù hợp với quy định của sàn TMĐT Nông nghiệp số VIDAS đều có thể đăng bán.