Gian hàng phổ thông

Gian hàng phổ thông


Gian hàng phổ thông là gian hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ thông thường, có thông tin  đầy đủ và rõ ràng về nhà sản xuất, nhà cung cấp, về người bán. Bất kỳ người bán nào có sản phẩm, dịch vụ phù hợp với quy định của sàn TMĐT Nông nghiệp số VIDAS đều có thể đăng bán.