Gian hàng Công nghệ truy xuất

Gian hàng Công nghệ truy xuất


Gian hàng có biểu tượng Công nghệ truy xuất là các gian hàng có sản phẩm sử dụng công nghệ truy xuất để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khi sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc là các sản phẩm của gian hàng có thể truy xuất  về toàn bộ hành trình sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Bất kỳ người bán nào có sản phẩm, dịch vụ đạt các tiêu chuẩn CÔNG NGHỆ TRUY XUẤT và phù hợp với quy định của sàn TMĐT Nông nghiệp số VIDAS